6 ème Tournoi Eco-responsable Della Roma & Etape Circuit Para-Badminton

-